Wolfgang Amadeus Mozart

Den kanske störste kompositören genom tiderna föddes i Salzburg och bodde en stor del av sitt tidiga liv där. Han producerade några av musikvärldens största verk men dog fattig och ensam.

Mozart föddes i Salzburg 27 januari 1756 och hans fulla namn var Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Han är en av världens största kompositörer genom tiderna och komponerade över 600 verk under sin livstid. Han hade enorm musikal talang redan som barn och började komponera musik redan vid fem års ålder.

När han bara var 17 år uppträdde han för europeiska kungligheter. Han bosatte sig en tid i den italienska staden Venedig och fortsatte sin musikaliska karriär. Det var under hans tid i italienska Venedig som Mozart skrev några av sina mest klassiska och kändaste verk.

Mozart i vuxen ålder

När Mozart nådde vuxen ålder jobbade han periodvis i hovkapellet i Salzburg. Senare flyttade han till Wien och fortsatte som fri konstnär. Mozart hade flera elever och tjänade mycket pengar, men tyvärr kunde han inte hushålla med sina pengar särskilt bra.

Han gifte sig 1782 med Constanze Weber och de fick sex barn tillsammans, men endast två nådde vuxen ålder. Det vittnar om hur svårt det var att leva under Mozarts tid. 1787 återvände han till Wien och vid den här tiden hade han slutat komponera musik för att själv framföra den. Han skrev istället endast musikverk på beställning. 1791, två månader innan hans död, hade Mozarts geniala opera Trollflöjten premiär i Wien.

Mozarts död

Mozart dog den 5 december 1791 i Wien. Han blev endast 36 år gammal. Det sägs att han dog urfattig men det hävdas också av vissa att han hade en stabil inkomst, och fick beställningar på olika verk. De flesta är dock överrens om att han var urdålig på att hushålla med sina pengar.

I en allmän grav begravdes Mozart på S:t Markuskyrkogården. Troligen var det ingen som följde med kistan till graven. Tio år senare grävdes Mozarts grav upp och hans kropp begravdes istället i en massgrav med andra kroppar. Den österrikiske tonsättaren led av mängder av sjukdomar i större delen av sitt vuxna liv och han låg tidvis i koma. Ingen definitiv dödsorsak har kunnat fastställas men troligen dog han av influensa.

Mozarts sista bostad låg i Wien, men revs någon gång under 1800-talet. Idag ligger ett varuhus på marken där Mozarts sista bostad låg, och där hittar man olika föremål som är tillägnade den store kompositören.